(061) 287 0095 szitasovi@gmail.com

SOROKSÁRI I. SZÁMÚ ÖSSZEVONT ÓVODA
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

1239 Budapest, Templom u. 167.
Számlaszám: 11720018-20302311
Kérjük adója 1% – ának felajánlásával támogassa óvodáinkat!
Adószám: 18231753-1-43

1997 óta működik. Az alapítvány számlájára befolyó összegeket jó minőségű vizuális eszközök beszerzésére (festék, színes ceruza, stb.), programok finanszírozására (gyereknap, stb.), tartós játékeszközök (képesség-, mozgásfejlesztő játékok, stb.) vásárlására fordítjuk.

Közérdekű információk

FELVÉTEL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Letölthető dokumentumok:
Hirdetmény
Óvodai körzethatárok
Felvétel iránti kérelem
Felvétel iránti kérelem (szerkeszthető változat)
Szülői felügyeleti jognyilatkozat
Szülői felügyeleti jognyilatkozat (szerkeszthető változat)

BESZOKTATÁS

A már felvett gyerekek részére augusztus utolsó hetében 3 napot biztosítunk az ismerkedésre. Délelőttönként 9:00-10:30 óráig várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket. A zökkenőmentes óvodakezdést segíti, ha a gyerekek szüleik jelenlétében ismerkednek az óvoda szokásaival, az óvónőkkel, az óvoda helyiségeivel és a játékeszközökkel. Ekkor kapnak tájékoztatást a szeptember 1-i óvodakezséssel kapcsolatosan, illetve a szülői értekezletek időpontjáról.

NEVELÉSI ÉV

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll:
Szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi idő (foglalkozási időszak)
Június 1-től augusztus 31-ig összevont (nyári udvari élet)
A nyári zárás időpontját a fenntartóval egyeztetve szabályozzuk nevelési évenként. A zárás időpontjáról a szülőket minden év január 31-ig tájékoztatjuk.  A zárás ideje alatt a szülők kérésére indokolt esetben a gyermekek elhelyezését másik tagóvodában biztosítjuk. A nevelés nélküli munkanapok száma évente szükség esetén kerülnek meghatározásra, mely 5 napnál nem lehet több, erről a szülőket 2 héttel az esedékes időpont előtt tájékoztatjuk.

NYITVATARTÁS

Mind a hat óvoda reggel 6 órától 17 óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel illetve befejezéssel tart nyitva.